Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór w Kursie Kreatywnego Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO
 • Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Conservation, Protection and Use
 • Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Narodowego Czytania
 • 14 i 15 listopada w Łodzi odbędzie się Konferencja Geografii Historycznej. Trwa nabór zgłoszeń
 • Ruszyła 5. edycja konkursu Zabytkomania
 • Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Wzór protokołu dotyczącego wypadków przy pracy
 • Badanie jakości kształcenia w szkołach artystycznych
 • Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach sądowoadministracyjnych
 • Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
 • Wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalnych
 • Zmiana organizacji roku szkolnego w szkołach artystycznych
 • Abonament RTV na 2020 r.
 • Zmiana w świadectwie pracy
 • Ramowe programy nauczania w szkołach artystycznych

Finanse

 • @ Majątek dzielonej instytucji kultury
 • @ Dotacja celowa na nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • @ Wkład własny w projekcie wspólnym
 • @ Modernizacja w obcym środku trwałym
 • @ Sprawa sądowa ze spadkobiercą budynków i gruntu
 • @ Majątek trwały otrzymany na własność od organizatora
 • @ Amortyzacja środka trwałego używanego w użyczonym budynku
 • @ Sprawozdanie finansowe — informacja dodatkowa bez zmian

Podatki

 • @ ZFŚS i świadczenie urlopowe w podatkach — w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Limit zwolnienia z kasy fiskalnej a sprzedaż obca
 • @ Koszty związane z realizacją imprezy sportowej
 • @ Obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych

Zarządzanie

 • Razem raźniej! Partnerzy w działaniach kulturalnych
 • Staże letnie w instytucji kultury — jak je zorganizować z pożytkiem dla instytucji i samego zainteresowanego

Pomysł na… kulturę

 • Książki dla osadzonych
 • Teatr w basenie?
 • Zabawmy się w dorosłych
 • Szkoła Niepotrzebnych Umiejętności
 • Smakowita wystawa
 • Powrót do przeszłości

Prawo/Statut

 • @ Ryczałt przedumowny w umowie ze STOART
 • @ Kontrola listy płac instytucji kultury
 • @ Samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych przez część dnia
 • @ Inspektor ochrony danych w strukturach instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Przechowywanie zwolnień lekarskich
 • @ Praca w sobotę i niedzielę w instytucji kultury
 • @ Czas pracy pracownika kina
 • @ Zmiana umowy na zastępstwo