• Jak prawidłowo sporządzić roczną korektę VAT naliczonego?
 • Czy wydatek na nabycie praw autorskich do spektaklu teatr może opłacić z dotacji na wydatki bieżące?
 • Kiedy niezadowolony pracownik instytucji kultury może skierować sprawę do sądu pracy?
 • Jak ustalić zasady przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję powstającą w wyniku połączenia?
 • Jak wykorzystać w instytucji nowy elastyczny czas pracy i zaoszczędzić na nadgodzinach?
 • Kiedy wymagana jest zgoda związku zawodowego a kiedy wystarczy jego opinia?
 • Czy przywiezienie eksponatów z wystawy z zagranicy przez niemiecką firmę to zwykła usługa czy import usług?
 • Jakiego rodzaju działalności nie może prowadzić dyrektor instytucji kultury jako osoba pełniąca funkcje publiczne?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury przekazanie środków na konto lidera projektu?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?
 • Jak realizować wspólne projekty z organizacjami non profit?
 • Jak ewidencjonować należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne w księgach instytucji kultury?
 • Jak nauczyć młodzież odbierania sztuki współczesnej?