Spis treści numeru:

Aktualności

 • IV Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych
 • Spotkania z pasjami dla seniorów
 • Ruszyła nowa NINATEKA!

Nowości prawne

 • Regulamin konkursu na dyrektora szkoły artystycznej — jest już tekst jednolity
 • Zmiana w przepisach o szacowaniu dochodu osób prawnych
 • Zmiany w Prawie prasowym
 • Zmiany w rozporządzeniu o dotacjach celowych na prace przy zabytkach
 • Jednolity tekst ustawy o zbiórkach publicznych
 • Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

Finanse

 • Samoocena pracowników jako źródło informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w instytucji kultury
 • @ Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego
 • @ Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie
 • @ Wydzielenie mienia a amortyzacja
 • @ Numerowanie dowodów księgowych
 • @ Likwidacja zniszczonego środka trwałego w księgach rachunkowych instytucji kultury

Podatki

 • Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — zasady ustalania wskaźnika proporcji
 • Dodatkowe wynagrodzenie pracownika instytucji artystycznej a podatki
 • Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Zarządzanie

 • Współpraca instytucji kultury z organizacjami non profit
 • Sztuka współczesna dla młodych — przepaść, strach, nicość, wszystko i nic

Pomysł na… kulturę

 • Owocna współpraca
 • Muzeum w budowie — Migracje | Kreacje
 • Muzobus
 • Kolorowa lokomotywa

Prawo/Statut

 • Połączenie instytucji kultury po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
 • Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS
 • Zwolnienie z czynszu najemcy nieruchomości instytucji kultury

Prawo pracy

 • Składanie wniosków o nowe urlopy dla rodziców a powrót do pracy w instytucji
 • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika w wieku powyżej 50. roku życia
 • Odprawa emerytalna dla głównego księgowego zatrudnionego w dwóch instytucjach kultury