• Jak rozliczyć darowiznę w euro dla instytucji kultury?
 • Czy nagroda otrzymana w konkursie jest przychodem biblioteki?
 • Dlaczego zbiórkę publiczną mogą zorganizować tylko pracownicy instytucji kultury?
 • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych wyposażenie o wartości do 3500 zł, które organizator przekazuje instytucji kultury jako tzw. pierwsze wyposażenie?
 • Czy główny księgowy może być jednocześnie zastępcą dyrektora instytucji kultury?
 • Dlaczego każda instytucja kultury musi mieć opracowaną instrukcję w sprawie kontroli zarządczej?
 • Jak finansować zadania z zakresu sportu w instytucji kultury?
 • Czy podwyżka pensji bibliotekarki bez podpisania aneksu do umowy do pracę będzie ważna?
 • Kiedy instytucja kultury ma do czynienia z imprezą masową?
 • Jak sfinansować koszty kontroli przeprowadzonej przez SANEPID w instytucji kultury, aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy w przypadku zatrudnienia instruktora w ośrodku trzeba ogłosić nabór na wolne stanowisko pracy?
 • Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi po powrocie z urlopu bezpłatnego?
 • Co zrobić, gdy z powodu trudności finansowych, organizator nie przekazał instytucji kultury w danym roku całości zatwierdzonej uchwałą dotacji podmiotowej?