Spis treści numeru:

Aktualności

 • 30 września mija termin zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 • Do 15 września muzea mogą zgłaszać się w prestiżowym konkursie The Luigi Micheletti Award
 • Program Kreatywna Europa Komponent Kultura informuje
 • I Kongres Muzealników Polskich odbędzie się na wiosnę 2015 r.
 • Pierwsze wpisy na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Kontrolerzy ZUS wyjątkowo restrykcyjnie oceniają umowy o dzieło

Nowości prawne

 • Informowanie o cenach towarów i usług
 • Świadczenia nieodpłatne są przychodem pracownika, jeśli stanowią przysporzenie majątkowe
 • Roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 • Program współpracy kulturalnej między Polską a Czechami
 • Jednolity tekst ustawy o kosztach sądowych
 • Nowe pomniki historii

Finanse

 • @ Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych z dotacji MKiDN
 • @ Nieodpłatne przekazanie środków trwałych
 • @ Środki z lat ubiegłych — wykorzystanie i ujęcie w planie finansowym
 • @ Zwiększenie wartości przekazanego nieodpłatnie budynku
 • @ Umowy najmu na czas nieokreślony

Podatki

 • @ Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika
 • @ Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł
 • @ Dotacja celowa w CIT-8
 • @ Przychody muzeum z nadzorów i badań archeologicznych a zwolnienie od VAT
 • @ Świadczenia dla zagranicznych instytucji kultury

Zarządzanie

 • Jak stworzyć dobrą przestrzeń domu kultury?
 • Gdzie w najbliższym czasie warto sięgnąć po dodatkowe fundusze na działalność instytucji kultury?
 • Jak przeszkolić pracownika po długiej nieobecności w pracy i włączyć go w prace zespołu, aby nie czuł się pominięty?

Pomysł na… kulturę

 • Kolorowa przestrzeń miasta — prosto z Portugalii
 • Jesienne porządki
 • Zbadać niewyjaśnione
 • Nie daj się zaorać, praktykuj w kulturze
 • Spotkanie z przerażającymi bliźniaczkami

Prawo/Statut

 • Jak legalnie zorganizować loterię fantową?
 • @ Działalność sportowa w instytucji kultury
 • @ Kto zgłasza współorganizowaną imprezę masową?
 • @ Podróż służbowa prywatnym samochodem

Prawo pracy

 • Jak bezpiecznie zorganizować prace na wysokości w instytucji kultury?
 • @ Dyrektor pod ochroną przedemerytalną a nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.
 • @ Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy wypłacane jednorazowo w instytucji kultury
 • @ Badania okresowe poza czasem pracy