• Co zrobić, aby móc potrącić z pensji pracownika wartość nienależnie pobranego świadczenia urlopowego?
 • Ile dni urlopu należy się pracownikowi, którego przyjęto na kilka miesięcy na ½ etatu?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać lokal zewnętrznym instruktorom w celu zwiększenia swojej oferty edukacyjno-kulturalnej?
 • Czy do części wynagrodzenia pracownika, który tworzy spektakle, można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która składa się z pracowników organizatora?
 • Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy instytucja kultury jako zakład pracy?
 • Jak opodatkować i oskładkować wypłacone pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Czy dyrektor biblioteki może prowadzić działalność gospodarczą albo być redaktorem lokalnej gazety?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury umorzenie podatku od nieruchomości oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Czy przewodniczącemu związków zawodowych można wręczyć wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy?
 • Jak prawidłowo przekazać kronikę miejską bibliotece publicznej?
 • Jak udokumentować i zaksięgować zdarzenia gospodarcze związane z najmem pomieszczeń instytucji kultury?