Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa rekrutacja do kuratorskiego projektu w ramach 57. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji
 • Infrastruktura bibliotek
 • Do 14 października br. można się zgłaszać w konkursie o stypendia programu Młoda Polska na rok 2017
 • Druga edycja konkursu dla ilustratorów TRZY/MAM/KSIĄŻKI!
 • Papież Franciszek otrzymał stuletnie wydanie Quo vadis

Nowości prawne

 • Maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Zmiany w Prawie zamówień publicznych
 • Przepisy wykonawcze do Prawa zamówień publicznych
 • Jednolite teksty ustaw
 • Zmiany w klasyfikacji środków publicznych w zakresie ochrony pamięci, walk i męczeństwa
 • Zmodyfikowano warunki zatrudniania kobiet
 • Nowe wzory deklaracji VAT
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
 • Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
 • Wolny wstęp do trzech muzeów martyrologicznych
 • Podatki i opłaty lokalne w 1017 r. — górne granice stawek kwotowych

Finanse

 • @ Odchylenia od cen ewidencyjnych towaru
 • @ Fundusz instytucji kultury a mienie nabyte i mienie wydzielone
 • @ Amortyzacja zabytkowego budynku
 • @ Telefon i usługa na jednej fakturze
 • @ Kara umowna dla wykonawcy zadania
 • @ Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5 a rachunek zysków i strat
 • @ Eksponaty w instytucji kultury
 • @ Strata generowana przez amortyzację budynku sfinansowanego z pożyczki

Podatki

 • Nowa klauzula obejścia prawa podatkowego
 • @ Zwiększanie wartości początkowej środka trwałego
 • @ PCC od nieoprocentowanej pożyczki dla ośrodka kultury
 • @ Przekazanie pracownikom orkiestry egzemplarzy płyty z jej nagraniami to nieodpłatne świadczenie

Zarządzanie

 • Kultura na pole (na dwór)! Czyli o najciekawszych pomysłach łączenia działań kulturalnych i aktywności fizycznej
 • Jak wspierać różnorodność i tolerancję w miejscu pracy? I dlaczego warto?

Pomysł na… kulturę

 • Muzeum Złej Sztuki
 • Pomiędzy sztuką a polityką
 • Biżuteria inspirowana życiem św. Franciszka
 • Let’s bee friends

Prawo/Statut

 • @ Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy — 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?
 • @ Oświadczenie majątkowe — wynagrodzenie małżonka jako majątek wspólny
 • @ Opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej oddanych przez gminę w użyczenie instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy
 • @ Ile wolno dorobić na świadczeniu emerytalnym?
 • @ Pracownik po urlopie rodzicielskim
 • @ Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika
 • @ Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy