Spis treści numeru:

Aktualności

 • Powstała Polska Opera Królewska
 • Letni konkurs fotograficzny
 • Wikipedii Wikiwakacje jeszcze trwa
 • Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!
 • Park kulturowy a ochrona krajobrazu
 • Nowy termin zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy

Nowości prawne

 • Jednolite teksty ustaw
 • Dotacja na zabezpieczenie pomieszczeń dla zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa
 • Program współpracy kulturalnej z Republiką Czeską
 • Dwie nowe biblioteki w wykazie bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zbioru bibliotecznego
 • Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych
 • Dokumenty potwierdzające ulgi w opłatach za wstęp do muzeów państwowych
 • Unieważnianie Karty Dużej Rodziny
 • Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
 • Zakaz propagowania komunizmu poprzez pomniki

Finanse

 • Nowe zasady badania sprawozdań finansowych instytucji kultury
 • @ Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
 • @ Przejęcie obowiązków głównego księgowego nie wymaga protokołu przejęcia ksiąg rachunkowych
 • @ Dotacja do wykorzystania w przyszłym roku
 • @ Wspieranie lokalnych twórców przez instytucję kultury
 • @ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
 • @ Duplikat faktury
 • @ Błąd w naliczaniu amortyzacji

Podatki

 • @ Nagroda dla grupy osób
 • @ Zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą a obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • @ Umowa z patronem medialnym
 • @ Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów
 • @ Usługi konserwatorskie świadczone przez muzeum

Zarządzanie

 • Współpraca instytucji kultury z mediami
 • Od żółtodzioba do eksperta, czyli jak dopasować styl zarządzania do potrzeb pracowników?

Pomysł na… kulturę

 • Nie zgub się
 • Budka na… książki
 • Aaaaa… dobranoc
 • Kwietna łąka
 • Herbarium, czyli łemkowski zielnik
 • Teatr otwarty na dzieci

Prawo/Statut

 • Wykonanie koncertu to jednak umowa-zlecenie — w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego
 • @ Umowa-zlecenie dla głównego księgowego
 • @ Przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Prawo pracy

 • @ Zwolnienie w okresie ochrony przedemerytalnej — uwaga na nowe przepisy ochronne!
 • @ Zadaniowy czas pracy dla głównego księgowego
 • @ Określenie terminu wypłacania wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania
 • @ Dzień wolny za pracę w sobotę
 • @ W regulaminie wynagradzania może być korzystniej niż w ustawie