Spis treści numeru:

Aktualności

 • Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018
 • Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy
 • Do 15 października br. można zgłaszać się do Programu MKiDN Gaude Polonia
 • Do szpitali w całej Polsce traf 360 000 książek z wierszami dla dzieci
 • Konkurs na dramat radiowy
 • Konferencja Znak Dziedzictwa Europejskiego
 • PISF będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczące zasad przeprowadzania wyborów
 • Inwestycyjne zadanie publiczne realizowane bez procedury konkursowej można dofinansować ze środków publicznych do wysokości 80%
 • Omówienie scenariusza makroekonomicznego w projekcie ustawy budżetowej
 • Jednostki podległe MSWiA także podlegają przepisom ustawy o działalności kulturalnej
 • Udzielanie pomocy publicznej w ramach programu „Kultura”
 • Sprawozdanie podstawowe organizacji zarządzania prawami autorskimi
 • Rachunek VAT dla celów podzielonej płatności uznano za rachunek podmiotu kwalifikowanego
 • Szczegółowa organizacja publicznych szkół i placówek artystycznych
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
 • Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacja prawna

Finanse

 • @ Instytucja kultury nie skorzysta z jednorazowej amortyzacji dla podmiotów rozpoczynających działalność
 • @ Nie można udzielić dotacji celowej na mienie wydzielone
 • @ Wystawa stała a księgi rachunkowe instytucji
 • @ Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa
 • @ Dotacja celowa w wykonaniu planu finansowego
 • @ Ewidencja księgowa muzealiów

Podatki

 • Podzielona płatność
 • @ Skutki poniesienia kosztu niebędącego kosztem statutowym

Zarządzanie

 • @ Pracownik z problemami psychicznymi w instytucji — jak mu pomóc?
 • Otwarci na sugestie, czyli o tym, dlaczego warto słuchać i kontrolować — szczególnie we wrześniu

Pomysł na… kulturę

 • Literacki wehikuł czasu
 • Warto pospacerować
 • Pierwsza klasa w teatrze
 • Wybuduj sobie zamek
 • Tajemniczy Las

Prawo/Statut

 • @ Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory
 • @ Ochrona danych osobowych a kontrola z gminy
 • @ Wniosek o dofinansowanie stanowiska pracy bezrobotnego
 • @ Jak upomnieć się o zapłatę należności?

Prawo pracy

 • Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • Co zrobić, aby pracownicy instytucji kultury wykorzystywali urlop w trakcie roku kalendarzowego?