• Jakie dokumenty zawierające dane osobowe pracownika instytucja może pozyskiwać i jak je przechowywać po ostatnich zmianach w kp?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Na jakie potrącenia z wynagrodzenia instytucja musi mieć zgodę pracownika?
 • Czy w punkcie ksero znajdującym się w domu kultury można skopiować dowód osobisty?
 • Jak warunki musi spełnić instytucja i jakie umowy zawrzeć, np. z ZAiKS, aby zgodnie z prawem w holu budynku zamontować telewizor, który umili czas rodzicom czekającym na dzieci podczas ich zajęć?
 • Czy za każdym razem instytucja kultury musi zgłaszać budowę sceny ruchomej do powiatowego nadzoru budowlanego?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?
 • Czy wynagrodzenie za lipiec 2019 r., wypłacone 9 sierpnia 2019 r. należy zaliczyć do przychodów sierpnia i zastosować zwolnienie z PIT w stosunku do pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat i złożyli stosowne oświadczenie?
 • Czy ustępujący dyrektor musi wykorzystać zaległy urlop?
 • Czy to prawda, że jeśli instytucja wystawia faktury VAT, to muszą one być również przekazywane odbiorcom bez ich żądania?
 • Czy instytucja kultury może z dotacji podmiotowej lub ze środków własnych dopłacać do kosztów obsługi księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (PKZP) działającej przy urzędzie miejskim?
 • Czy nota księgowa może być podstawą do zapłaty za szkolenie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać głównym księgowym w instytucji kultury i o uznaniu których decyduje sam dyrektor?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mają obowiązek stawienia się na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji i odpowiedzi na pytania?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E. należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?