Spis treści numeru:

Aktualności

 • Stypendia artystyczne m.st. Warszawy
 • Konkurs literacki Dzień Krajobrazu 2022 „Krajobraz — doświadczam w pełni”
 • Gaude Polonia

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Zmiany przepisów w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
 • Program wykonawczy między Polską a Uzbekistanem m.in. w dziedzinie kultury na lata 2022-2026
 • Dodatek węglowy — 3000 zł na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r.
 • Wspieranie i resocjalizacja nieletnich
 • Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych
 • Kara porządkowa za niezastosowanie się do wezwania fiskusa w 2023 r.
 • Wartość przedmiotów i praw umożliwiająca ustanowienie zastawu skarbowego

Finanse

 • @ Czy organizator może zmniejszyć dotację podmiotową w trakcie roku budżetowego?
 • @ Zakup obligacji przez instytucję kultury
 • @ Finansowanie przez bibliotekę działalności lokalnego stowarzyszenia
 • @ Plac zabaw nie może być jednym obiektem inwentarzowym
 • @ Zaliczka z lat poprzednich
 • @ Panele słoneczne i kino mobilne a klasyfikacja środków trwałych
 • @ Przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi
 • @ Przekazanie budynku instytucji — Tylko online

Podatki

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.
 • @ Prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę
 • @ Przeniesienie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego na wykonawcę remontu
 • @ Jakie zaświadczenie dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA należy wypełnić, jeśli instytucja osiąga dochody z kanału na YouTubie? — Tylko online

Zarządzanie

 • Co zrobić, gdy szum lasu zastępuje szum… informacyjny? Strategie radzenia sobie z nadmiarem danych
 • Jak sprawić, żeby instytucja kultury była miejscem różnorodnym i inkluzywnym?

Pomysł na… kulturę

 • Szkoła otwarta
 • Przedszkolaki na wystawie
 • Sieć na kulturę
 • Z pasji do kolei
 • Wyjazdowe audycje muzyczne dla szkół

Prawo/Statut

 • @ Kandydowanie do organów samorządu terytorialnego jako podstawa odwołania dyrektora
 • @ Upoważnienie na czas nieobecności dyrektora
 • @ Rekompensujące świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
 • @ Odpowiedzialność osobista dyrektora za imprezę gminy
 • @ Rezygnacja ze stanowiska dyrektora

Prawo pracy

 • @ Długotrwała nieobecność spowodowana chorobą a zwolnienie pracownicy
 • @ Umowa z urzędem pracy a limit umów na okres określony
 • @ Wyliczenie dodatku stażowego na niekorzyść pracownika
 • @ Staż pracy pracownika powołanego na zastępcę dyrektora
 • @ Prawo dyrektora do odebrania wolnego za przepracowane weekendy i święta