Przedstawiciele administracji rządowej, organizacji społecznych, samorządu i Obywatele Kultury zasiądą w Zespole ds. Paktu dla Kultury. Grono to ma być wyłonione do 30 czerwca.

To jedno z postanowień Paktu dla Kultury, który 14 maja br. w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i ministra w Kancelarii Premiera Michała Boniego podpisał premier Donald Tusk i ruch społeczny Obywatele Kultury. Przed popisaniem paktu przez premiera swoje podpisy złożyło około 30 reprezentantów strony społecznej, w tym m.in.: Agnieszka Holland, Jerzy Hausner, Krzysztof Krauze, Agnieszka Odorowicz, Krzysztof Materna i Krzysztof Warlikowski.

Dokument zakłada podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1% ze środków budżetu państwa do 2015 roku. Środki te mają być przekazane m.in. na:

  1. działalność instytucji takich jak muzea, galerie czy filharmonie po biblioteki,
  2. programy edukacyjne realizowane na wszystkich etapach — począwszy od żłobków, przez przedszkola, na szkołach skończywszy,
  3. kształcenie kadry animatorów, wychowawców przedszkolnych
  4. badania i szczegółową diagnozę kryzysu czytelnictwa w Polsce.

Dokument postuluje także zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury wszystkim obywatelom oraz przyjęcie nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację misji przez media publiczne.

W Pakcie przyjęto harmonogram prac na następne miesiące:

  • do 30 czerwca 2011 r. powołanie Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy KPRM
  • do 30 sierpnia 2011 r. powołanie komitetu społecznego przy MKDiN
  • do 30 września 2011 r. zgodne z Paktem zaplanowanie wydatków na kulturę na rok 2012
  • 30 października 2011 r. nowelizacja programów wieloletnich realizujących postanowienia Paktu dla Kultury.

Zobacz pełny tekst Paktu dla Kultury.