Tylko do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do pierwszej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej, nowo powołanej inicjatywy, której pomysłodawcami są Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań. Organizacja inauguracyjnej imprezy została powierzona Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na laureatów konkursu czeka 100 000 zł.

Poznańska Nagroda Literacka skierowana jest do przedstawicieli instytucji kulturalnych, naukowych, oraz samorządowych, jak również do stowarzyszeń twórców, a także pracowników mediów patronujących inicjatywie.

Nagroda przyznawana będzie w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich, Nagroda im. Adama Mickiewicza, przyznawana będzie za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. Laureatowi tejże nagrody przypadnie gratyfikacja pieniężna w wysokości 60 000 zł. Druga natomiast nagroda, Stypendium im. Stanisława Barańczaka, zostanie przyznana twórcy który nie ukończył 35. roku życia, za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej. Zwycięzca w tej kategorii otrzyma 40 000 zł.

Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz trzech nazwisk twórców nominowanych do stypendium nastąpi pod koniec kwietnia na specjalnej konferencji prasowej. Zwycięzcę drugiej kategorii poznamy zaś dopiero podczas uroczystej gali 18 maja.

Zgłoszenia do pierwszej edycji PNL można nadsyłać w dwójnasób. Można przesłać je drogą elektroniczną na adres marcin.jaworski@amu.edu.pl bądź wysłać pocztą na adres:
Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań