Pytanie

Centrum kultury wykonało usługę dowozu darów dla Ukrainy na granicę. Czy przychód z tej usługi można zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych?
Instytucja kultury udzieliła również wyłączności na usługi gastronomiczne podczas imprezy plenerowej. Czy można zakwalifikować je jako pozostałe przychody operacyjne?

Usługi wykonane odpłatnie przez instytucję kultury są pozostałym przychodem operacyjnym.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury za świadczone usługi powinna wystawić fakturę i na jej podstawie zaksięgować przychód. Przypominam, że pozostałe koszty i przychody operacyjne to te związane pośrednio z działalnością operacyjną (art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Instytucja kultury powinna realizować zadania statutowe i nie ma wątpliwości, że takim jest zorganizowanie imprezy plenerowej. Planując imprezę, instytucja kultury prawdopodobnie przewidziała usługi gastronomiczne. Ponieważ sama ich nie wykonuje, to mogła zawrzeć umowę z firmą, która to zrobi, także umowę na wyłączność.

Natomiast jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to rządzi się ona szczególnymi zasadami opisanymi w Ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jeśli ze statutu instytucji wynika, że mogła takiej pomocy udzielić, to przychody z tej usługi będą również pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 14 lipca 2022 r. poz. 1488)
  • Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 12 marca 2022 r. poz. 583; ost. zm. Dz.U. z 18 sierpnia 2022 r. poz. 1713)