26-27 marca 2011 r. odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Prawo a Kultura — Kultura a Prawo” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Patronat medialny nad konferencją objęło m.in. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków.

Organizatorami konferencji są Sekcja Filozofii Prawa TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: UJ), Sekcja Socjologii Prawa TBSP UJ oraz TBSP UJ.

Zakres tematyczny, który proponują organizatorzy to m.in.:

  • prawo jako zjawisko społeczne,
  • porównawcze studia nad prawem — jakie dają korzyści?,
  • jak prawo może zmierzyć się z problemami o genezie stricte kulturowej? (dyskryminacja w krajach Trzeciego Świata),
  • prawo a sztuka (wysoka, niska bądź kicz),
  • prawo jako sztuka (wysoka, niska bądź kicz),
  • prawne aspekty ochrony kultury i wspomagania działalności artystycznej (np. mecenat),
  • prawne ograniczenia działalności kulturalnej i artystycznej (np. cenzura),
  • kulturowa krytyka instytucji prawnych.

Ostateczną tematykę konferencji grono pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów prawa i filozofii przedstawi na początku marca (po konferencji przewidziana jest publikacja tekstów w Zeszytach Prawniczych TBSP UJ).

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Karol Musioł — Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Kracik — Wojewoda Małopolski oraz prof. dr hab. Jacek Majchrowski — Prezydent Miasta Krakowa.