Pytanie

Pierwsza sprawa to prawo do dodatku specjalnego pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece. Jeden z nich prowadzi rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a drugi prowadzi szkolenia dla nowo przyjętych pracowników. Czy można wypłacić im dodatek specjalny?
Drugie pytanie dotyczy dodatku funkcyjnego dla kierownika działu. Dwóch pracowników jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, ale nie kierują zespołem. W regulaminie organizacyjnym i statucie biblioteki jest określone, że pracę działów nadzorują kierownicy. Według nowych przepisów nie powinni oni otrzymywać dodatku funkcyjnego. Czy oznacza to konieczność zmian w regulaminie organizacyjnym i w statucie biblioteki w kwestii dotyczącej tych dwóch działów oraz kierowania nimi?

W kwestii przyznania dodatku specjalnego — wszystko zależy od zakresu obowiązków pracowników biblioteki. W przypadku stanowisk kierowniczych — ważne są zamiary instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Przesłanką uprawniającą pracownika instytucji kultury do otrzymania dodatku specjalnego jest wykonywanie (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania):

    

  • okresowo zwiększonych obowiązków służbowych,
  • dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności,
  • pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

Jeżeli pracownicy biblioteki stale w zakresie swoich obowiązków mają prowadzenie ZFŚS lub szkoleń dla nowo przyjętych pracowników, to nie można uznać, że którakolwiek z tych przesłanek jest spełniona.
Jeśli natomiast zajmują się tym co jakiś czas, dodatkowo, poza swoimi podstawowymi obowiązkami, to — w zależności od uznania pracodawcy — jest to albo okresowo zwiększenie obowiązków służbowych, albo, w przypadku rozliczania ZFŚS, powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności, gdyby rzeczywiście taki charakter te zadania miały.

Obecnie, po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wynagradzania, warunkiem koniecznym do przyznania dodatku funkcyjnego, oprócz zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, jest kierowanie zespołem przewidzianym w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wynagradzania).

Jeżeli z przyczyn np. losowych aktualnie w dziale nie ma pracowników poza kierownikiem, a instytucja zamierza zatrudnić w tym dziale pracownika, choćby na część etatu, to nie ma konieczności zmiany regulaminu organizacyjnego i statutu, ponieważ jest to sytuacja przejściowa. Jeśli jednak dyrektor biblioteki nie zamierza zatrudniać nikogo innego do tego działu i jego jedynym pracownikiem miałby być kierownik, to trzeba zmienić przepisy wewnętrzne instytucji.

Nie chodzi tylko o problem dodatku funkcyjnego, ale także samego nazewnictwa. Skoro stanowisko pracy ma w nazwie słowo „kierownik”, to powinno on być związane m.in. z kierowaniem ludźmi. Jeżeli tego warunku nie ma, to w zasadzie mamy do czynienia nie ze stanowiskiem kierowniczym, ale z samodzielnym stanowiskiem pracy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 8 października 2012 r. poz. 1105)