26 listopada ministrowie kultury krajów Unii Europejskiej osiągnęli w Brukseli porozumienie w sprawie programu „Kreatywna Europa”. Jego budżet ma wynieść 1,8 mld euro. To 37% więcej niż planowano.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na program „Kreatywna Europa” złożą się dotychczasowe programy: Culture, Media i Media Mundus.

W ramach programu znaczną część środków — 900 mln euro przeznaczy się na wspieranie kinematografii i sektora audiowizualnego; na pozostałą działalność związaną z kulturą pozostanie 500 mln euro.

Według szacunków KE, dzięki programowi „Kreatywna Europa” 300 tysięcy artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą będzie miało szansę otrzymać środki na pozyskiwanie publiczności poza granicami swego kraju. Ponad tysiąc europejskich filmów może otrzymać wsparcie w zakresie dystrybucji, a co najmniej 2,5 tys. europejskich kin ma szansę na finansowanie — dzięki czemu 50% wyświetlanych w nich filmów będzie produkcjami europejskimi. Dzięki funduszom z tego programu ponad 5,5 tys. książek doczeka się tłumaczenia na języki obce.

Kolejne 210 mln euro zasili nowy instrument poręczeń finansowych, który ma pomóc mniejszym firmom z sektora kultury w pozyskaniu kredytów bankowych o łącznej wartości 1 mld euro. 60 mln euro ma posłużyć m.in. finansowaniu polityki kulturalnej.

Ministrowie kultury krajów UE przyjęli też wnioski w sprawie „Europejskiej strategii na rzecz lepszego Internetu dla dzieci”. Strategia zakłada działania w czterech kierunkach:

  1. stworzenia wysokiej jakości treści internetowych dla dzieci i nastolatków,
  2. zapewnienia im bezpieczeństwa w Internecie,
  3. bardziej świadomego korzystania z sieci,
  4. walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Wśród propozycji konkretnych działań są:

  • zachęcanie do tworzenia kreatywnych i rozwijających treści internetowych,
  • rozwój platform internetowych z dostępem do treści odpowiednich dla wieku,
  • oferowanie dzieciom i rodzicom prostych w użyciu narzędzi do zgłaszania szkodliwych treści w sieci,
  • wspieranie badań nad innowacjami technicznymi, które umożliwiłyby policji skuteczniejsze zwalczanie np. pornografii dziecięcej w Internecie, oraz współpraca z policją oraz szkołami w tej dziedzinie.

Ministrowie uzgodnili ponadto nowe, ostrzejsze kryteria dotyczące wyboru Europejskiej Stolicy Kultury. Z programu na lata 2019–2040 wynika, że polskie miasto po raz trzeci będzie nosić ten tytuł w 2029 r.