Jak informuje Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski oficjalnie zatwierdził nowy program Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa” na lata 2014–2020. Uchwalony budżet w wysokości 1,46 mld euro (wyższy od obecnego o 9%) przez kolejne 7 lat będzie wspierał rozwój sektorów kreatywnych oraz kulturalnych, które obecnie stanowią 4,5 % PKB UE i zatrudniają ponad 8 mln osób w Europie. Co ważne, pierwsze nabory w programie zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu tego roku. Termin składania wniosków upływa w marcu 2014 r.

„Kreatywna Europa” zaplanowana na lata 2014–2020 jest w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które do tej pory wspierały międzynarodowe działania kulturalne i filmowe. Obecnie, zgodnie z zatwierdzonym przez Parlament Europejski projektem, program „Kreatywna Europa” będzie składał się z trzech komponentów:

 • Kultura — 31% zaplanowanego budżetu,
 • Media — 56% ustalonej kwoty oraz
 • komponentu międzysektorowego — z udziałem 13% budżetu.

Około 60 mln euro zostanie przekazane na współpracę w zakresie polityki oraz wsparcia innowacyjnych metod zdobywania publiczności i nowych modelów działalności.

Program umożliwi dofinansowanie działalności ponad 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Wsparciem zostanie objętych 2000 kin, 800 filmów oraz 4500 tłumaczeń literackich.

Z informacji przekazanych podczas European Culture Forum w dniach 4–6 listopada w Brukseli wynika, że podprogram Kultura będzie oferował granty w czterech obszarach:

 • projekty współpracy międzynarodowej,
 • europejskie platformy,
 • sieci organizacji kulturalnych,
 • tłumaczenia.

Przestaną natomiast istnieć tzw. granty operacyjne przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania danej instytucji.

Komisja Europejska zapowiada również wprowadzenie od 2016 r. nowego instrumentu gwarancji finansowych. Dzięki nim jednostki kulturalne i prowadzące działalność w sektorze kreatywnym będą mogły łatwiej pozyskiwać kredyty bankowe na swoje projekty. Instrument ten ma być działaniem dodatkowym uzupełniającym ofertę grantową.

Instytucje kulturalne w zależności od obszaru działalności, będą mogły ubiegać się o 4 rodzaje dofinansowań, do których nabory wniosków zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu 2013 r.:

 1. Projekty współpracy trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata z grantami: małymi do 20 tys. euro, dużymi do 2 mln. euro.
 2. Sieci współpracy kulturalnej zrzeszającej przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej. Granty do 250 tys. euro.
 3. Platformy (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów). Granty do 500 tys. euro.
 4. Tłumaczenia literackie dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata. Granty małe — do 100 tys. euro, granty duże — do 100 tys. euro rocznie.

Więcej informacji na temat programu Kreatywna Europa dostępnych jest pod adresem http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm oraz w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury.