233 mln zł — to tegoroczny budżet Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 1 lutego br. w Zachęcie Bogdan Zdrojewski zaprezentował najciekawsze projekty z Programów: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje oraz Promocja literatury i czytelnictwa.

„Programy Ministra” umożliwiają dofinansowanie przedsięwzięć, festiwali, przeglądów czy wydawnictw. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Promocji Kultury. I tak, w poszczególnych kategoriach do rozdania są kwoty:

Wydarzenia artystyczne

 • Muzyka — 18 mln zł (638 wniosków)
 • Teatr i taniec — 9 mln zł (331 wnioski)
 • Film — 3 mln zł (91 wniosków)
 • Sztuki wizualne — 5 mln zł (315 wniosków)
 • Promocja Kultury Polskiej za Granicą — 5 mln zł (256 wniosków)

Kolekcje

 • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej — 8mln zł (5 wniosków)
 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej — 2 mln zł (33 wnioski)

Promocja literatury i czytelnictwa

 • Promocja czytelnictwa — 3,5 mln zł (401 wniosków)
 • Literatura — 3,5 mln zł (282 wnioski)
 • Czasopisma — 3,5 mln zł (163 wnioski)

Edukacja kulturalna i diagnoza kultury

 • Edukacja kulturalna — 10 mln zł (979 wniosków)
 • Edukacja artystyczna — 2,5 mln zł (209 wniosków)
 • Obserwatorium kultury — 2 mln zł (49 wniosków)

Dziedzictwo kulturowe

 • Ochrona zabytków — 80 mln zł (1308 wniosków)
 • Wspieranie działań muzealnych — 5,5 mln zł (295 wniosków)
 • Kultura ludowa — 3,5 mln (392 wnioski)
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą — 3 mln zł (90 wniosków)
 • Ochrona zabytków archeologicznych — 2 mln zł (88 wniosków)

Rozwój infrastruktury kultury

 • Infrastruktura kultury — 28 mln zł (517 wniosków)
 • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego — 14 mln zł (246 wnioski)
 • Infrastruktura domów kultury — 9 mln zł (479 wniosków)

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — 13 mln zł (45 wniosków)

Ministerstwo informuje, że w tym roku znacznie uproszczono działania, jakie wnioskodawca musi podjąć po wypełnieniu wniosku w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Nowe funkcje formularzy elektronicznych pomagają w wypełnianiu aplikacji. Dzięki tym usprawnieniom , w tym roku było o prawie 1000 mniej błędnych formalnie wniosków. Ich liczba spadła trzykrotnie (w 20 % w 2011 r., do 7 % w roku bieżącym). Ponadto — nastąpiło ujednolicenie wymogów formalno — finansowych.

Poważną zmianą jest usunięcie etapu wskazań Ministra pomiędzy oceną ekspercką a stworzeniem listy preferencji. Wprowadzono też nowy element procedury decyzyjnej — tryb odwoławczy. Odwołanie może złożyć każdy z wnioskodawców, który złożył poprawny formalnie wniosek, nie uzyskał dofinansowania i uzyskał minimum 50 punktów oceny merytorycznej, społecznej i organizacyjnej.

Od 2012 listy publikowane na stronach internetowych MKiDN będą zawierać pełną informację dotyczącą oceny wniosków – nie tylko sumaryczną wartość punktową ocenionych projektów (jak w 2011), ale i indywidualne wskazania każdego eksperta/członka zespołu sterującego. Obywatele (nie tylko wnioskodawcy) będą mieli pełen wgląd w ocenę każdego wniosku. Po decyzji o zamknięciu naboru do danego priorytetu publikowane będą również osobowe składy zespołów oceniających.

Unowocześnieniu ulegnie również sposób prezentacji list. Zamiast 3 plików PDF (wnioski rozpatrzone pozytywnie, negatywnie, błędne formalnie) pojawi się jedna dynamicznie generowana lista zawierająca pełną informację na temat rozstrzygnięć w ramach danego priorytetu. Będzie ja można przeszukiwać i sortować po wszystkich znajdujących się w niej danych.