Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaprasza m.in. przedstawicieli instytucji kultury na konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020.

Konferencje regionalne odbędą się od 10 do 23 lipca 2013 r. w następujących miastach:

  • Kraków — 10 lipca,
  • Poznań — 11 lipca,
  • Gdańsk — 19 lipca,
  • Warszawa — 23 lipca.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zarejestrować można się poprzez stronę Portalu Funduszy Europejskich.