W ostatnich tygodniach na stronie internetowej Punktu Kontaktowego ds. Kultury www.program-kultura.eu pojawił się raport z badania „Kultura do.finansowania”.

Badanie miało miejsce we wrześniu i październiku ubiegłego roku, a Punkt Kontaktowy ds. Kultury zrealizował je we współpracy z MKiDN. W badaniu wzięło udział 50 instytucji i organizacji związanych z sektorem kultury.

Przeprowadzone badanie jest o tyle ważne, że właśnie zaczyna się podsumowanie edycji 2007–2013 Programu Kultura oraz trwają przygotowania do zaplanowanego na lata 2014–2020 nowego programu unijnego dla sektora kultury i kreatywnego zaproponowanego przez Komisję Europejską pod nazwą Kreatywna Europa.

Przedstawiamy ogólne wyniki badania „Kultura do.finansowania”:

 • 90% badanych słyszało o Programie Kultura, 21% aplikowało o środki z tego Programu, dotacje udało się pozyskać 8% badanych;
 • udział w badaniu wzięły organizacje pozarządowe (52%), instytucje publiczne (38%) i firmy prywatne (5%);
 • główny obszar działania badanych to teren Polski (71%), Europa (17% — z czego 7% w ramach sieci) oraz świat (12%);
 • główne dziedziny działalności badanych to: dziedzictwo kulturowe (22%), muzyka (19%), teatr (15%), sztuki wizualne (12%), literatura (10%), architektura (4%), design (3%) i taniec (2%);
 • zatrudnienie w badanych instytucjach wynosi do 10 osób (63%), 10-30 osób (24%), powyżej 30 osób pracuje tylko w 12%;
 • okres istnienia badanych wynosi powyżej 10 lat (45%), 1–2 lata (19%), 2-5 lat (19%), 5-10 lat (17%);
 • 57% z badanych instytucji przyznaje, że działa międzynarodowo i współpracuje z partnerami z innych krajów. Współpraca ta polega przede wszystkim na organizacji wspólnych wydarzeń (50%), a także wymianie artystów i pracowników (26%) oraz wymianie dzieł, kolekcji (12%);
 • źródła pozyskiwania środków na swoją działalność: samorządowe (29%), osoby indywidualne (21%), instytucje rządowe (20%), firmy (19%) i źródła międzynarodowe (11%);
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków na swoją działalność: w ciągu ostatniego roku (80%), nigdy (12%), 2-5 lat temu (5%), powyżej 5 lat temu (2%);
 • W 70% instytucji zdobywaniem grantów na działalność zajmuje się osoba, która zajmuje inne stanowisko, a pozyskiwanie środków jest jej dodatkowym zajęciem, w 20% nie jest to nikt konkretny (pozyskiwaniem środków zajmuje się ten, kto ma akurat czas), tylko w 10% instytucji jest to osoba specjalnie zatrudniona do tego celu;
 • informacje o Programie są łatwo dostępne na poziomie krajowym (59%) i europejskim (53%) oraz są wyczerpujące (51% w obu przypadkach).

Zdaniem badanych instytucji najtrudniejsze w Programie Kultura jest:

 • zebranie środków (34%),
 • znalezienie współorganizatorów (32%),
 • dopasowanie projektu (14%),
 • wypełnienie wniosku (7%),
 • rozliczenie projektu (7%).

Wnioski z raportu znajdą Państwo w styczniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury.