14 i 15 października 2014 r. w Radomsku odbędzie się Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Edycja 1. Tegoroczny Kongres będzie koncentrował się wokół tematu czytelnictwa, które zasługuje dziś na szczególną uwagę.

Jak wynika z raportu „Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r.” przygotowanego przez Instytut Książki i Czytelnictwa, w ostatnich latach niepokojąco wzrosła liczba ludzi, którzy nie czytają książek, a trend ten jest szczególnie wyraźny w małych i średnich miastach. Z informacji zebranych przez autorów raportu wynika, że najwięcej czyta się w wielkich miastach, a najmniej na wsi. Co ciekawe, spośród różnych miast najskromniej wypadły nie miasteczka najmniejsze, tylko te średniej wielkości (od 20 do 100 000 mieszkańców).

Jak zapewnia organizator, Narodowe Centrum Kultury, wyjątkowość kongresu będzie polegała na podjęciu problemu czytelnictwa w kontekście realiów życia kulturalnego miast małych i średnich. Takie miasta mają swoją specyfikę, która ujawnia się szczególnie silnie w sferze instytucjonalnej, co odróżnia je zarówno od wsi jak i dużych miast. Skuteczna promocja czytelnictwa i — bardziej ogólnie — prowadzenie mądrej polityki kulturalnej w miastach małych i średnich możliwe jest tylko przy uwzględnieniu ich specyfiki.

Osią przewodnią kongresu będzie poszukiwanie scenariuszy na przyszłość. Na początek zostanie postawiona diagnoza aktualnej sytuacji. Uczestnicy kongresu zastanowią się nad tym, kto może i powinien dbać o polskie czytelnictwo, jak połączyć siły oraz w jakiej przestrzeni toczy się walka o czytelnika. Następnie dowiedzą się, jak wygląda czytelnictwo w małych i średnich miastach od praktyków. Porozmawiają też o kondycji prasy lokalnej. A także kultury w małych i średnich miastach ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa.

Partnerami wydarzenia są: Urząd Miasta Radomsko, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku i Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.