Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zorganizowanym 26 marca br. spotkaniu z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zapowiedział, że wszystkie akty wykonawcze do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wejdą w życie w odpowiednim czasie.

Chodzi o te rozporządzenia, które minister ma obowiązek wydać najpóźniej do końca czerwca 2012 r., a zobowiązuje go do tego nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej z 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1230).

Minister zapowiedział, że najbliższy rok zostanie wykorzystany na przeprowadzenie głównie konkursów dyrektorskich, ze szczególnym uwzględnieniem opinii władz samorządowych, mając na uwadze najwyższą dbałość o jakość kultury. Związkowcy pytali też o nowe zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorskie w instytucjach samorządowych — minister podkreślił, że taki tryb jest według niego uzasadniony i skuteczny. Minister Zdrojewski opowiada się za organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kulturalnej, nawet gdy prawo takiego trybu nie nakazuje.