Tylko do końca tego miesiąca teatry i grupy teatralne mogą składać wnioski o udział w programie Lato w Teatrze 2011. Zaprasza na nie Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Program Lato w Teatrze obejmuje dofinansowanie działań teatralnych dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii lub kolonii, realizowanych w teatrach w okresie wakacyjnym. Warunkiem udziału w programie Lato w Teatrze jest przygotowanie projektu z zakresu edukacji teatralnej. Projekt ma polegać na przeprowadzeniu dwutygodniowych warsztatów artystycznych w grupach (aktorska, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska i ewentualnie techniczna). Warsztaty muszą zakończyć się dwukrotną prezentacją ich efektów w sali teatralnej albo/i w innym miejscu w przestrzeni danego miasta.

Niezbędne dokumenty do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej Instytutu Teatralnego. Wniosek o dotację wraz z załącznikami należy przesłać wraz z załącznikami do 31 marca 2011 r. na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
(z dopiskiem: Lato w Teatrze)

Kontakt:
Magdalena Szpak — koordynator programu Lato w Teatrze
tel. 22 501 70 33, faks 22 501 70 26