O środki mogą ubiegać się te instytucje, które mają pomysł na międzynarodowe projekty kulturalne realizowane z partnerami zagranicznymi, o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze.

Wnioski mogą złożyć publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność kulturalną, np. teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, organy władzy publicznej. Mają na to czas do 3 października 2012 r.

Na otrzymanie grantu w Obszarze 1.1 oraz 1.2.1 Programu Kultura Krótko i długoterminowe projekty współpracy mają szanse projekty, które:

  • mają wyraźny europejski charakter i wpisują się w cele Programu Kultura (mobilność artystów, ponadnarodowy obieg dzieł, dialog międzykulturowy),
  • dotyczą dowolnej dziedziny kultury i sztuki lub są interdyscyplinarne,
  • są oparte na realnej współpracy międzynarodowej: wszyscy organizatorzy muszą mieć wkład w tworzenie, realizację i finansowanie projektu.

Program oferuje granty na projekty współpracy w dwóch obszarach:

  • projekty krótkoterminowe (obszar 1.2.1), realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów. W tym obszarze można otrzymać od 50 000 do 200 000 euro;
  • projekty długoterminowe (obszar 1.1), realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów. Grant wynosi od 200 000 euro do 500 000 euro rocznie.

Dofinansowanie mogą więc otrzymać wydarzenia kulturalne i artystyczne wynikające ze współpracy pomiędzy operatorami kulturalnymi (koncerty, spektakle, wystawy), programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów, kursy mistrzowskie, warsztaty.

Co ważne, projekt musi mieć charakter non-profit, a wszelki przychód (np. ze sprzedaży biletów lub publikacji) trzeba wykorzystać na potrzeby projektu.

Wyniki naboru będą ogłoszone do 28 lutego (obszar 1.2.1) i do 31 marca (obszar 1.1.) 2013 roku. Projekt może się rozpocząć między 1 maja 2013 r. a 30 kwietnia 2014 r. Długość trwania projektów to maksymalnie 24 miesiące dla obszaru 1.2.1 oraz od 3 do 5 lat dla obszaru 1.1.