Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna realizację nowego programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”. Prognozowany budżet projektu to 1 000 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” jest adresowany do organizacji pozarządowych.

W ramach programu przewidziano możliwość realizacji zadań w następujących kategoriach:

  • Wolontariat dla dziedzictwa: zadania polegające na włączeniu wolontariuszy w prace porządkowe przy zabytkach i ich otoczeniu, przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa oraz prace zmierzające do wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiających zachowanie zabytków i ich wartości.
  • Upowszechnianie dziedzictwa: zadania polegające na identyfikowaniu, badaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa, a także szerokim społecznym upowszechnianiu i promowaniu wiedzy na jego temat. Podejmowane w tej kategorii działania, to m.in. prace przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu, badaniu i dokumentowaniu dziedzictwa i wszelkie działania edukacyjne i propagujące dziedzictwo oraz wiedzę na jego temat.

Minimalna kwota dofinansowania w ramach inicjatywy wynosi 15 000 zł, maksymalna natomiast 100 000 zł.

Narodowy Instytut Dziedzictwa na swojej stronie zamieścił instrukcję wypełnienia wniosku [plik PDF] w ramach programu. Nabór wniosków zostanie ogłoszony w II połowie kwietnia br., i będzie trwał dwa tygodnie.