18 grudnia br. rusza rejestracja do drugiej edycji konkursu European Award for Architectural Heritage Intervention, którego organizatorami są Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (ADDIPA) oraz Official Association of Architects of Catalonia (COAC). Zapisy potrwają do 15 kwietnia 2015 r.

Nadrzędnym zadaniem konkursu jest rozróżnienie dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa archeologicznego oraz przyczynienie się do ich powielania. Wynika to głównie z przekonania, że dziedzictwo jest napędem rozwoju integracji społecznej oraz gospodarczej i zasługuje na wsparcie i docenienie.

II edycja European Award for Architectural Heritage Intervention skierowana jest przede wszystkim do architektów, archeologów oraz historyków. W konkursie rejestrować mogą się również osoby, które są zaangażowane w projekty związane z dziedzictwem archeologicznym.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace przeprowadzone na terenie całej Europy w latach 2008–2014.

Nagrody w II edycji konkursu zostaną przyznane w czterech kategoriach. Są to:

  • Interwencja wbudowana w dziedzictwo — dotyczy wszystkich architektonicznych, stałych interwencji we właściwości dziedzictwa architektonicznego;
  • Przestrzenie zewnętrzne — dotyczy wszystkich interwencji w historyczną przestrzeń publiczną oraz w zabytkowe i kulturalne środowisko krajobrazowe;
  • Planowanie — to wszystkie zaplanowane prace, które mają na celu ochronę, konserwację oraz rozwój architektoniczny dziedzictwa oraz
  • Ujawnienie — czyli te wszystkie inicjatywy, działania i akcje, które mają na celu upowszechnienie wartości dziedzictwa architektonicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2015 r. w Barcelonie w czasie International Biennial of Architectural Heritage. Kolejna edycja konkursu natomiast zostanie przeprowadzona za dwa lata.

Szczegółowe informacje dotyczące II edycji konkursu znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Rejestracja natomiast będzie od jutra dostępna na platformie eu-architecturalheritage.org w zakładce Registration.