Do 7 grudnia br. trwa rejestracja się na cykl spotkań dotyczących „Ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”. Organizatorami V edycji akcji są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania rozpoczynają się 11 grudnia i potrwają do 13 marca 2015 r. Wszystkie wykłady odbędą się w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 7-10.

Cykl spotkań rozpocznie blok tematyczny dotyczący roli Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ochronie dziedzictwa kulturowego. Następnie przedstawiony zostanie krajowy wykaz skradzionych bądź wywiezionych niezgodnie z prawem zabytków. Kolejny blok tematyczny rozpocznie prelekcja o polskim systemie prawnym dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego. Na koniec pierwszego dnia warsztatów prof. Maciej Trzciński opowie o zagrożeniach, które czyhają na zabytki archeologiczne w Polsce. Na kolejny wykład trzeba będzie poczekać przeszło miesiąc.
16 stycznia 2015 r. problem nielegalnego wywozu zabytków przybliżą m.in. przedstawiciele Służby Celnej oraz eksperci Komendy Głównej Straży Granicznej. Na następny blok składać się będą natomiast prelekcje nawiązujące do roli NID w ochronie dziedzictwa kulturowego oraz polskie i międzynarodowe instytucje zaangażowane w prawną ochronę dziedzictwa kulturowego.

Kolejne wykłady odbędą się 23 stycznia, 6 lutego oraz 6 i 13 marca 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych bloków tematycznych V edycji programu „Ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce” można znaleźć w serwisie Google Drive.

Wstęp na prelekcje jest bezpłatny. Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wypełnić, a następnie zatwierdzić specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy.

Osoby biorące udział w warsztatach otrzymają stosowny certyfikat NIMOZ.