Do 13 października br. trwa nabór w jesienno-zimowej edycji projektu „Praktykuj w kulturze”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Organizowane praktyki są bezpłatne.

Praktyki w instytucjach kultury umożliwiają studentom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych a instytucjom kultury zapewniają możliwość pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

Aby wziąć udział w projekcie stażowym, należy spełnić podstawowe kryteria naboru:

  • studenci trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów;
  • wiek do 30. roku życia;
  • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
  • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Edycja jesienno-zimowa projektu trwa od 14 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a oferującą miejsce stażowe instytucją. Mogą to być dowolne godziny i dni, w rezultacie dające czas realizacji stażu od 160 do 320 godzin.

Po zakończonym stażu stażysta otrzyma zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym.

Praktykanci zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze [Szukaj oferty], uzupełniając dane po kliknięciu przycisku [Aplikuj] pod wybraną ofertą praktyk. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.