• Ogłoszono rządowy program na lata 2011–2015
  • Skorzystają samorządowe instytucje kultury, w szczególności gminne biblioteki
  • Do podziału jest 516 mln zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainaugurowało Rządowy Program Wieloletni KULTURA+. Trzeba się spieszyć, bo pierwszy nabór wniosków potrwa tylko do 17 kwietnia.

Program powstał w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększenia uczestnictwa w niej społeczności lokalnych. Zaplanowano dwa priorytety:

  • „Biblioteka+” — wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych
  • „Digitalizacja” — poszerzenie i ułatwienie mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast, dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu

Bezpośrednimi beneficjentami Programu są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

W ramach priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” corocznie będzie ogłaszany nabór wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury — wyłącznie gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub mała gmina miejska (do 15 tysięcy mieszkańców).

Wsparcie finansowe dla bibliotek gminnych wyniesie 40% wartości inwestycji. Na budowę, rozbudowę i remont bibliotek rząd przeznaczył aż 150 mln na okres 5 lat. Budżet programu na rok 2011 wynosi 15 mln zł. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 17 lutego 2011 r. i potrwa tylko do 17 kwietnia 2011 r. Wniosek trzeba złożyć poprzez portal systemu EBOI.

Głównym celem priorytetu „Digitalizacja” jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów. Obsługa priorytetu została powierzona Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.