Trwa nabór zgłoszeń do jesienno-zimowej edycji staży w instytucjach kultury. Nabór dla instytucji trwa jeszcze do 1 października, dla stażystów od 4 do 15 października. Staże powinny odbyć się od 18 października 2017 r. do 2 marca 2018 r. Udział w praktykach jest bezpłatny.

Program od ponad 10 lat łączy instytucje, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z branży kultury ze studentami i absolwentami, którzy chcą związać swoją karierę z kulturą.

Nadrzędnym celem kolejnej edycji inicjatywy jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury i przygotowanie kompetentnej kadry dla instytucji.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

Aby wziąć udział jesienno-zimowej edycji stażu, instytucja powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Aby dostać się na staż do instytucji należy spełnić kilka warunków, takich jak:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia;
  • 3‒5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów;
  • wiek do 30 roku życia.

Tryb realizacji stażu wynika z bezpośrednich ustaleń między stażystą a, musi jednak w rezultacie dać od 160 godzin do 320 godzin odbytej pracy. Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności.

Osoby, które pozytywnie przejdą etap rekrutacji, 16 i 17 października otrzymają drogą mailową informacje o rekrutacji. Instytucje, do których zostaną skierowani stażyści mają obowiązek spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do Narodowego Centrum Kultury wyniku rozmów.

Po zakończonym stażu stażysta otrzyma zaświadczenie od NCK o udziale w projekcie stażowym.