Do 23 lutego br. można zgłaszać kandydatów do nowo powołanej Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, której organizatorem jest miasto Rybnik. Nagroda ta przyznana zostanie autorowi najlepszej książki napisanej i wydanej w języku polskim w 2015 roku. Na zwycięzcę pierwszej edycji tej ogólnopolskiej inicjatywy czeka 40 000 zł.

Patronem Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz został XIX-wieczny etnolog, etnograf, ornitolog a także lekarz i językoznawca Juliusz Roger.

Celem konkursu jest promocja publikacji literackich oraz ich autorów, którzy podejmują tematykę związaną z ideami mniejszościowymi, w tym także etnicznymi. Nagroda ma również za zadanie podkreślić rolę relacji międzyludzkich w życiu człowieka.

Książki do konkursu mogą zgłaszać: wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim oraz członkowie kapituły konkursowej.

Konkursowi będą towarzyszyć także spotkania czytelników z autorami zgłoszonych książek. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2016 roku podczas Rybnickich Dni Literatury.

Kandydatury do Nagrody należy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik

z dopiskiem: „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz”