Na najbliższym, zaplanowanym na 28, 29, 30 czerwca i 1 lipca br. posiedzeniu Sejmu ma odbyć się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk sejmowy nr 3786, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu — druk nr 4183).

Niewykluczone więc, że jeszcze na tym posiedzeniu izby niższej parlamentu nowelizacja zostanie uchwalona. Następnie zostanie przekazana do Senatu. Jeśli ten wniesie do niej poprawki, to ustawa ponownie trafi do Sejmu, który będzie musiał je rozpatrzeć. Można jednak przypuszczać, że najnowsze przepisy trafią do podpisu prezydenta jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami zaplanowanymi na sierpień. Sejm ma bowiem w lipcu jeszcze dwa posiedzenia, na których ewentualne poprawki senatorów mógłby przegłosować.

Więcej o nowych przepisach w następnych numerach Poradnika.