Dnia 29.08.2011 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu po rozpatrzeniu uchwały na posiedzeniach w dniach 18 i 29 sierpnia 2011 r. przyjęła poprawki Senatu dotyczące ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Poprawki ujęte w uchwale Senatu nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. W najbliższym czasie ustawa będzie przekazana do podpisu prezydenta. Wszystko o nowych przepisach w najbliższych numerach Poradnika Instytucji Kultury.