W dniu 29 lipca 2011 Senat przyjął ustawę o działalności kulturalnej.

Za ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przyjętymi poprawkami, głosowało: za — 51 senatorów, przeciw — 34, wstrzymało się — 2.

Pracownik artystyczny będzie musiał otrzymać zgodę pracodawcy na dodatkowe zatrudnienie, jeśli mogłoby ono kolidować z obowiązkami w pierwotnym miejscu pracy — zdecydowali senatorowie.

Wszystko o nowych przepisach w najbliższych numerach Poradnika Instytucji Kultury.