9 grudnia br. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała poselski projekt uchwały, mający na celu ustanowienie 2016 r., rokiem wybitnego polskiego pisarza i noblisty — Henryka Sienkiewicza oraz kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.

Opiniując projekt, komisja zauważyła iż główną przesłanką do ustanowienia autora „Trylogii” patronem 2016 r. jest fakt, że wypada wówczas 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci pisarza. Ponadto zwrócono również uwagę, iż Henryk Sienkiewicz jest pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt swojej twórczości. Autor m.in. „W pustyni i w puszczy” czy „Krzyżaków” doceniany jest również za propagowanie polskości w swoich dziełach.

Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości. Niech zatem Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków — czytamy w projekcie przygotowanym przez posłów.

Komisja zarekomendowała również projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016, rokiem Feliksa Nowowiejskiego — wybitnego kompozytora, twórcy muzyki do „Roty”, autora oratorium do powieści Sienkiewicza „Quo vadis”, pedagoga czy dyrygenta.

Jest to artysta, którego dorobek miał wpływ na całą kulturę muzyczną świata w szczególności Polski. Zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury — podkreślono w projekcie uchwały.

Przedstawicie Komisji Kultury i Środków Przekazu zauważyli również, że obecnie można wyznaczyć nawet 5 patronów w danym roku kalendarzowym.