Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody Poetyckiej Silesius. Ta wrocławska nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: dla najlepszej książki roku, za całokształt twórczości oraz za debiut roku. Na laureatów nagrody czeka łącznie 170 000 zł. Fundatorem inicjatywy jest miasto Wrocław.

Nagroda Poetycka Silesius przyznawana jest od 2008 r. i jej celem jest wyróżnienie oraz promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.

Do nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję imprezy.

Konkurs składa się z 3 etapów. Pierwszy z nim to weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie nagrody. Kolejny natomiast to wybór 7 najlepszych książek nominowanych do nagrody w kategorii Książka roku oraz wybór 3 książek nominowanych w kategorii Debiut roku. Drugi etap to także rozstrzygnięcie w niemniej ważniej kategorii jaką jest Całokształt twórczości. Ostatni etap to wybór laureatów konkursu oraz wręczenie nagród.

Prawo do zgłaszania książek do nagrody w kategoriach Książka roku i Debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury. Natomiast w kategorii za całokształt twórczości jedynie komisja konkursowa.

Formularz zgłoszeniowy zawierający m.in. imię i nazwisko autora książki, nazwę i dane kontaktowe osoby zgłaszającej kandydata oraz komplet 7 egzemplarzy zgłaszanej pozycji należy przesłać na adres:

Wydział Kultury
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w maju br. w stolicy Dolnego Śląska.