Do końca maja br. statuty placówek artystycznych powinny zostać dostosowane do wymogów rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Do 31 maja 2011 r. publiczne szkoły i placówki artystyczne oraz zespoły tych szkół i placówek mają czas na dostosowanie swoich statutów do wymogów rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 18 kwietnia 2011 r. zmieniającego dotychczasowego regulacje w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 89, poz. 511). Jego przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania rozporządzenia, czyli od soboty, 14 maja 2011 r.