Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kurs na kulturę” przyjmuje jeszcze tylko przez kilka dni wnioski na nieodpłatny staż w instytucji kultury.

Zgłaszać się mogą studenci lub absolwenci (którzy nie ukończyli 28 roku życia) takich kierunków jak:

 • archeologia,
 • architektura,
 • bibliotekoznawstwo,
 • dziennikarstwo,
 • etnologia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • kinematografia,
 • kulturoznawstwo,
 • muzykologia,
 • sztuki plastyczne,
 • teatrologia,
 • zarządzanie i animacja kultury

i innych niewymienionych tu kierunków studiów artystycznych lub humanistycznych związanych z kulturą. Mogą to być studenci zarówno studiów magisterskich lub licencjackich (od 3 roku studiów), jak i uzupełniających studiów magisterskich (1–2 rok), studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, a także absolwenci wymienionych studiów. Wymagana jest też średnia ocen ze studiów na poziomie co najmniej 4,0.

Jakie jeszcze wymogi należy spełniać? Od kandydatów oczekuje się:

 • umiejętności bardzo dobrej organizacji pracy i życzliwości w kontaktach z ludźmi,
 • podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

A także spełniania dodatkowych warunków stawianych przez określoną instytucję kultury, która będzie przyjmować kandydata, np.: znajomości języków obcych, obsługi komputera, prawa jazdy itp.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 4 i 5 marca. Czas trwania wiosennej edycji stażu to 160–320 godzin pomiędzy 4 marca a 28 czerwca 2013 r.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie Kurs na kulturę, a szczegółowy regulamin konkursu pod tym adresem (plik PDF).