W czasach, gdy Internet jest przede wszystkim podstawowym źródłem informacji, posiadanie strony internetowej stało się standardem dla instytucji kultury. Dzięki niej instytucje mogą zaprezentować własną bogatą ofertę i informować odbiorców o swoich poczynaniach. Naprzeciw temu trendowi wyszło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), które na swojej stronie zamieściło poradnik „Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących” autorstwa Łukasza Stochniała i Konrada Stepanajtysa.

Projekt, który realizuje SBP i dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu podniesienie kompetencji informacyjnych kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych. Jego zakres obejmuje przede wszystkim projektowanie i prowadzenie stron internetowych. Dużą rolę w projekcie odgrywa również poradnictwo dla bibliotek. Chodzi tu głównie o edukację w zakresie medialnym i informacyjnym. W ramach projektu uruchomiony zostanie cykl szkoleń tradycyjnych oraz e-learningowych. Zostanie także opracowane i pokazane, jak skutecznie wykorzystywać w celach dydaktycznych interaktywne strony WWW.

Głównymi zadaniami projektu jest poprawienie obsługi informacyjnej użytkowników, usprawnienie komunikacji z czytelnikiem oraz umożliwienie wejścia w świat cyfrowy małym bibliotekom.
Autorzy opublikowanego na stronie internetowej SBP poradnika, wyliczają również długofalowe i trwałe efekty projektu. Są nimi m.in.:

  • stworzenie szablonu stron www dla bibliotek,
  • korzystanie z poradnika dotyczącego tworzenia i prowadzenia stron WWW,
  • powstanie platformy e-learningowej na portalu sbp.pl;

Panowie podkreślają także korzyści wynikające z wyboru oprogramowania WordPress. Skupiają się tutaj przede wszystkim na jego darmowej licencji oraz kompatybilności ze wszystkimi systemami operacyjnymi i ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi. Jako jego zaletę wymieniają również tzn. społeczność WordPress. Społeczność, która budowana jest przez miliony użytkowników na całym świecie.

Poradnik „Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących” w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.