Pytanie

Bibliotekarka nie wykorzystała w 2013 r. urlopu wypoczynkowego, ponieważ przez prawie pół roku była na zwolnieniu lekarskim. Poprosiła o wykorzystanie całego zaległego urlopu (20 dni roboczych) od 10 lutego 2014 r. Czy można jej wypłacić świadczenie urlopowe za 2014 r., skoro dotyczy ono zaległego urlopu?

W 2014 r. bibliotekarce przysługuje prawo do świadczenia urlopowego za wykorzystany urlop wypoczynkowy, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy aktualny.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury, która tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ma obowiązek wypłacić pracownikowi świadczenie urlopowe raz w roku (art. 3 ust. 5 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Jedynym wynikającym z tego przepisu warunkiem uprawniającym do otrzymania świadczenia jest:

  • skorzystanie przez pracownika w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego
  • w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Nie ma zatem znaczenia to, czy jest to urlop wypoczynkowy aktualny czy zaległy. Istotny jest jego wymiar i ciągłość.

Podstawa prawna

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 28 maja 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 27 grudnia 2013 r. poz. 1645)