TELEGRAM
Do: domów kultury, ośrodki kultury, centrów nauki i sztuki STOP
Szansa na dofinansowanie STOP
Program: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne STOP
Pilne! STOP
Do 26 marca STOP

Jeśli Państwa instytucja:

 • prowadzi nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji,
 • identyfikuje samodzielne inicjatywy podejmowanych przez okolicznych mieszkańców i wspólnie realizuje wybrane projekty,
 • nawiązuje bezpośrednią współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej,
 • stara się wytworzyć stałe relacje mieszkańcami,

to ma duże szanse na uzyskanie grantu z programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

W programie mogą wziąć udział domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zadanie będzie obywać się w dwóch etapach.
Pierwsza część zadania, realizowana w terminie od 2 maja do 4 sierpnia 2013 r., to:

 • diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
 • opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru tych inicjatyw, a następnie wybranie od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw,
 • współtworzenie planu wspólnej realizacji wybranych projektów z autorami,
 • przedłożenie do NCK raportu z realizacji pierwszej części zadania.

Część druga, realizowana w terminie od 15 września do 30 listopada, to:

 • realizacja wspólnie z autorami od 3 do 7 projektów w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;
 • ewaluacja zadania z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych w ramach zadania projektów;
 • przedłożenie do NCK raportu końcowego z zadania.

Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 000 zł (i dotyczy ona 100% budżetu danego projektu), a drugiej — 22 000 zł (dotyczy 95% budżetu).

Szczegółowy regulamin projektu w formacie PDF znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury.