Do 22 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”, którym zarządza Instytut Książki. Projekt ten jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020 i jego celem strategicznym jest pozyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności oraz podniesienie prestiżu bibliotek publicznych i zmiana postrzegania ich funkcji przez otoczenie.

Szkolenia adresowane są do pracowników merytorycznych bibliotek publicznych, a szczególnie do pracowników bibliotek gminnych i powiatowych. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się także pracownicy bibliotek wojewódzkich, jednak ich liczba nie może przekroczyć 25% ogółu uczestników. Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej nie może natomiast wynosić więcej niż 20 osób.

Szczegółowy charakter szkoleń określa natomiast wojewódzka biblioteka publiczna po zapoznaniu się z potrzebami edukacyjnymi na terenie danego województwa. Na ich realizację przewidziany jest budżet w wysokości 500 000 zł.

Zakres projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014” Instytutu Książki powinien odpowiadać rozwojowi kompetencji osobistych i zawodowych oraz wiedzy na temat rozwoju nowych technologii i ich wykorzystania w pracy bibliotekarza. Chodzi tu między innymi o warsztaty kreatywności, automotywację, radzenie sobie w stresujących sytuacjach, relacje z klientem i jego pozyskiwaniem oraz badanie poziomu satysfakcji użytkowników bibliotek czy znajomość obsługi programu typu MAK+.

Wnioski można składać na adres:
Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej Instytutu Książki.