Szkolenia dla ubiegających się o środki w Programie Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Instytucje kultury, które chcą się ubiegać o fundusze w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014, mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z warsztaty z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów „miękkich”.

Na warsztaty zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator programu. Warsztaty odbędą się jeszcze w lipcu w kilku miastach:

  • Gdańsk — 16 lipca
  • Poznań — 19 lipca
  • Kraków — 23 lipca
  • Warszawa — 26 lipca

Formularz zgłoszeniowy dla wnioskodawców programu, format MS Word (.docx)

Jak informuje ministerstwo, podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu, niezbędnych dokumentów, poszukiwania partnerów do projektów, jak również systemu oceny projektów. Warsztaty poprowadzą pracownicy Departamentu funduszy europejskich MKiDN.

Więcej informacji oraz terminy składania wniosków na stronie ministerstwa.