Drodzy Czytelnicy,

Zatrudnienie pracownika to nie tylko podpisanie z nim umowy o pracę. To również pozyskanie odpowiednich danych osobowych najpierw od kandydatów na stanowisko, potem od samego zatrudnianego a także odebranie od niego stosownych oświadczeń. Wybranych kandydatów na stanowisko trzeba także prawidłowo skierować na badania wstępne. Po wejściu w życie RODO oraz nowych przepisów w sprawie dokumentacji pracowniczej zatrudnianie pracownika wymaga od pracodawcy więcej uwagi. Jakie są więc obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem nowej osoby do pracy? Szczegółowo objaśni je Monika Frączek, wybitny specjalista prawa pracy.

Aby uporządkować Państwa wiedzę z zakresu przepisów dotyczących zatrudniania pracowników i zwrócić uwagę na często popełniane w instytucjach kultury błędy, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 1: Zatrudnianie pracowników instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 26 lutego 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek:

 • prawnik, specjalista prawa pracy, absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego uniwersytetu;
 • przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 • konsultant i doświadczony wykładowca, autorka licznych porad i publikacji z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych (także w Poradniku Instytucji Kultury), a także osób zarządzających;
 • współpracuje kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących zatrudniania pracowników i zwrócenie uwagi na często popełniane w instytucjach kultury błędy. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych z prowadzenie spraw pracowniczych w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jakie są relacje między przepisami szczególnymi stosowanymi wobec pracowników kultury, a Kodeksem pracy? Kiedy stosuje się Kodeks cywilny?
 • Jak zgodnie z przepisami, wykładnią MPRiPS i UODO pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy?
 • Jakie dokumenty powinna wypełnić i przedstawić osoba ubiegająca się o zatrudnienie w instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo kierować kandydata do pracy na badania wstępne — także w czasie COVID-19?
 • Jak prawidłowo sformułować umowę o pracę?
 • Jakie dodatkowe dane i oświadczenia powinien złożyć pracownik, który będzie świadczył pracę zdalnie?
 • Jak zmieniać już zawarte umowy o pracę?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 6 godzin szkoleniowych ze specjalistą prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu (także wzory zaprezentowanych na szkoleniu dokumentów),
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 449 zł zapłacą Państwo 379 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania