Drodzy Czytelnicy,

wprowadzony na terenie całego kraju stan epidemiczny wiosną ubiegłego roku i do tej pory nieodwołany stan epidemii wpływa nieustannie na wiele aspektów naszego życia, w tym na pracę. Po wrześniowych zmianach przepisów nadal obowiązują te wprowadzone 2 marca 2020 r. które dotyczą możliwości skierowania pracownika do pracy zdalnej albo na przestój.

Może się zdarzyć, że w okresie przewidywanej kolejnej fali zachorowań dyrektorzy instytucji kultury na niektórych obszarach kraju będą musieli szukać rozwiązań dotyczących nowej organizacji czasu pracy w związku z nieobecnością pracowników chociażby z powodu przedłużającej się kwarantanny albo zachorowań nie tylko na COVID-19, ale też innych, w tym na grypę.

Chociaż przepisy dotyczące czasu pracy nie zmieniły się w okresie obowiązywania stanu epidemii, to jednak ich praktyczne zastosowanie właśnie w tym czasie wywołuje w instytucji kultury wiele wątpliwości. Dlatego na szkoleniu z zakresu czasu pracy podpowiemy Państwu, jak w ramach obowiązujących przepisów uelastycznić czas pracy pracowników w taki sposób, by było to zgodne z prawem, adekwatne do sytuacji danej instytucji kultury i jednocześnie korzystne dla niej samej. Skupimy się również na tym, jak dostosować pracę w dobie pandemii do konieczności realizacji zadań statutowych.

Jak wskazały dotychczasowe doświadczenia wielu instytucji kultury, praca zdalna doskonale sprawdziła się w przypadku niektórych grup pracowników.

Te i wiele innych wątpliwości związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy w okresie stanu epidemii rozwieje wybitny ekspert ds. czasu pracy, mec. Anna Gotkowska.

Aby przekonać Państwo, że można — przestrzegając przepisów — uelastycznić czas pracy pracowników instytucji kultury także w dobie pandemii, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 2: Czas pracy w instytucji kultury (także w stanie epidemii). Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 8 marca 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 13:30

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków), w tym praktycznej publikacji książkowej Czas pracy w instytucjach kultury, która uwzględnia specyficzne dla tych jednostek problemy z czasem pracy;
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących czasu pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz wynagradzania pracowników instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Dlaczego podczas dyżuru pracowniczego pracownik nie może świadczyć pracy?
 • Jak uniknąć planowania pracy w nadgodzinach?
 • Systemy czasu pracy, w tym system zadaniowy. Jak wybrać najkorzystniejszy dla instytucji?
 • Kiedy mamy do czynienia z rozpoczynaniem pracy dwa razy w ciągu jednej doby?
 • Jak prawidłowo układać rozkłady czasu pracy z uwzględnieniem nieprzerwanych dobowych i tygodniowych odpoczynków?
 • Jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Jak stosować normy czasu pracy wynikające z okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników niepełnoetatowych?
 • Jak bilansować dni pracy dniami wolnymi od pracy, gdy instytucja kultury pracuje także w soboty lub niedziele?
 • O jakich ograniczeniach wynikających z przepisów dotyczących pracy w nocy oraz w niedziele i święta należy pamiętać?
 • W jakich sytuacjach — według najnowszego orzecznictwa — pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy jednak mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Czy dyrektor i główny księgowy mogą otrzymać dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i w jakich — wg najnowszego orzecznictwa sądowego — przypadkach?
 • Jak rozwiązać konkretny problem z czasem pracy w instytucji zgłoszony do omówienia w trakcie warsztatów?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4,5 godziny szkoleniowej ze specjalistą prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu (także wzory zaprezentowanych na szkoleniu dokumentów),
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 349 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania