Drodzy Czytelnicy,

Zwolnienie pracownika to nie tylko stresujący moment zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, ale także sytuacja, do której się trzeba dobrze przygotować. Trzeba nie tylko sprawdzić, w jakim trybie można rozwiązać z nim stosunek pracy i jaki ma ewentualnie okres wypowiedzenia, ale także czy nie podlega szczególnej ochronie. Wyjątkowe trudności może obecnie sprawić skuteczne doręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę. Dodatkowo trzeba pamiętać o prawidłowym sformułowaniu samego wypowiedzenia, w tym jego przyczyny, oraz pouczeniu o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy. Kolejny problem to prawidłowe wystawienie świadectwa pracy i jego korekta, jeśli pracownik wygra sprawę w sądzie. Jakie są więc obowiązki pracodawcy związane z zwolnieniem pracownika? Szczegółowo objaśni je Monika Frączek, wybitny specjalista prawa pracy.

Aby uporządkować Państwa wiedzę z zakresu przepisów dotyczących zwalniania pracowników i zwrócić uwagę na często popełniane w instytucjach kultury błędy, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 3: Zwalnianie pracowników instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 28 kwietnia 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek:

 • prawnik, specjalista prawa pracy, absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego uniwersytetu;
 • przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 • konsultant i doświadczony wykładowca, autorka licznych porad i publikacji z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych (także w Poradniku Instytucji Kultury), a także osób zarządzających;
 • współpracuje kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących zwalniania pracowników i zwrócenie uwagi na często popełniane w instytucjach kultury błędy. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych z prowadzenie spraw pracowniczych w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jak poprawnie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi pracującemu stacjonarnie?
 • Czy można zwolnić pracownika z powodu częstego chorowania albo za brak orzeczenia o zdolności do pracy?
 • Jak skutecznie zwolnić za spożywanie alkoholu i czy zawsze można zwolnić dyscyplinarnie za samowolne wyjście z pracy?
 • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia bez jego winy z powodu długotrwałej choroby?
 • Jakie są ograniczenia w stosowaniu zwolnienia bez wypowiedzenia bez winy pracownika?
 • Czy pracownik może domagać się ponownego zatrudnienia? W jakim terminie i na jakich zasadach?
 • Jak powinno być sporządzone prawidłowe pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy? Jaki jest termin na odwołanie się od wypowiedzenia?
 • W jakich przypadkach pracownik może się zwolnić bez wypowiedzenia z winy pracodawcy? Jakie skutki dla pracodawcy i pracownika powoduje takie zwolnienie?
 • W jakich przypadkach odchodzący z pracy pracownik musi zwrócić koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
 • Jakie są zasady dotyczące poprawnego wypisania i wydawania świadectwa pracy?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 6 godzin szkoleniowych ze specjalistą prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu (także wzory zaprezentowanych na szkoleniu dokumentów),
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 349 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania