Drodzy Czytelnicy,

Niezależnie od pogody czy sytuacji epidemicznej już wkrótce nadejdzie lato a wraz z nim wzmożony sezon urlopowy. Także pracownicy instytucji kultury będą korzystali z wypoczynku. Chociaż przepisy Kodeksu pracy nie zmieniły się w kwestii urlopów wypoczynkowych od lat, to wciąż w praktyce budzą wiele wątpliwości, takie jak np. ile dni urlopu przysługuje pracownikowi m.in. w przypadku równoległego zatrudnienia czy w razie obniżenia wymiaru etatu, na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu, a także czy pracownik może wnioskować o urlop wypoczynkowy na pojedyncze godziny w dniu pracy.

W związku z trwającym stanem epidemicznym mogą się też pojawić wątpliwości, czy w czasie kwarantanny albo izolacji pracownik może być na urlopie wypoczynkowym oraz czy w związku np. z zamknięciem instytucji można wysłać pracownika na zaległy urlop.

Wszystkie wątpliwości rozwieje nasz ekspert, wybitny specjalista prawa pracy, Monika Frączek.

Aby uporządkować Państwa wiedzę z zakresu przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych pracowników instytucji kultury i zwrócić uwagę na stanowiska resortu pracy i PIP oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tym zakresie, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 4: Urlopy wypoczynkowe w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 31 maja 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek:

 • prawnik, specjalista prawa pracy, absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego uniwersytetu;
 • przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 • konsultant i doświadczony wykładowca, autorka licznych porad i publikacji z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych (także w Poradniku Instytucji Kultury), a także osób zarządzających;
 • współpracuje kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom i zwrócenie uwagi na często popełniane w instytucjach kultury błędy. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych z prowadzenie spraw pracowniczych w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w ramach pierwszego i kolejnego stosunku pracy?
 • Ile urlopu przysługuje pracownikowi w razie równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy?
 • Jaki jest wymiar urlopu przysługuje pracownikowi powracającemu do instytucji kultury w danym roku kalendarzowym po okresach niewykonywania pracy (np. po urlopie wychowawczym)?
 • Czy można udzielić urlopu bez kierowania pracownika na badania kontrolne po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?
 • Czy można skorzystać z urlopu wypoczynkowego na kwarantannie albo w czasie izolacji?
 • Czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy pracownik może wnioskować o urlop wypoczynkowy na pojedyncze godziny w dniu pracy?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu (także wzory zaprezentowanych na szkoleniu dokumentów),
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 349 zł zapłacą Państwo 299 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania