Drodzy Czytelnicy,

Dotacje to podstawowe źródło finansowania działalności instytucji kultury, ale ich obsługa wywołuje w praktyce wiele wątpliwości u osób odpowiedzialnych za księgowość i finanse.

Co można finansować dotacją podmiotową, aby nie narazić się na posądzenie o niegospodarność oraz o konieczność zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem? Czy dotacja celowa na inwestycje musi być ewidencjonowana jako całość i jak ująć w księgach zakupione środki trwałe? Czy niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić?

Dotacje wciąż wywołują wiele kontrowersji. Dlatego Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 14 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekspertka od wielu lat specjalizująca się w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • ekonomistka, od wielu lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic jest zdobycie praktycznej wiedzy o finansowo-księgowych aspektach dotacjach w instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z nimi się pojawiają.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Co można sfinansować dotacją podmiotową a co celową?
 • Jak ewidencjonować dotację na zakup środków trwałych i jak ująć w księgach ich zakup i amortyzację?
 • Co zrobić z VAT naliczonym przy wydatkach z dotacji celowej, zwróconym przez urząd skarbowy? Czy zawsze trzeba go oddać organizatorowi?
 • Na co zwrócić uwagę przy określaniu celu wydatkowania dotacji celowej?
 • Czy dotację trzeba wykazać w zeznaniu CIT-8?
 • Czy uzyskanie przez instytucję kultury dotacji na zadania inwestycyjne wyklucza otrzymanie dotacji celowej na zadania bieżące?
 • Na czym polega kontrola wykorzystania dotacji i kto może jej dokonać?
 • Jakie są zasady i terminy złożenia sprawozdania końcowego i rozliczenia z wykorzystania dotacji?
 • Jak potraktować wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dotację?
 • W jakim terminie należy zwrócić do organizatora dotację niewykorzystaną w terminie określonym umową?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika — przesyłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania