Drodzy Czytelnicy,

Dotacje to podstawowe źródło finansowania działalności instytucji kultury, ale ich obsługa wywołuje w praktyce wiele wątpliwości u osób odpowiedzialnych za księgowość i finanse.

Mnożą się pytania. Co można finansować dotacją podmiotową, aby nie narazić się na posądzenie o niegospodarność oraz o konieczność zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem? Czy dotacja celowa na inwestycje musi być ewidencjonowana jako całość i jak ująć w księgach zakupione środki trwałe? Czy niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić?

Dotacje wciąż wywołują wiele kontrowersji. Dlatego Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 19 stycznia 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekspertka od wielu lat specjalizująca się w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • ekonomistka, od wielu lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o finansowo-księgowych aspektach dotacjach w instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z nimi się pojawiają.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Co można zakupić z dotacji podmiotowej, a co z celowej?
 • Jak ewidencjonować wpływ dotacji na zakup środków trwałych i jak ująć w księgach sam zakup i amortyzację?
 • Co zrobić z VAT naliczonym przy wydatkach z dotacji celowej, zwróconym przez urząd skarbowy? Czy zawsze trzeba go oddać organizatorowi?
 • Na co zwrócić uwagę przy określaniu celu wydatkowania dotacji celowej?
 • Czy dotację trzeba wykazać w zeznaniu CIT-8?
 • Czy uzyskanie przez instytucję kultury dotacji na zadania inwestycyjne wyklucza otrzymanie dotacji celowej na zadania bieżące?
 • Na czym polega kontrola wykorzystania dotacji i kto może jej dokonać?
 • Jakie są zasady i terminy złożenia sprawozdania końcowego i rozliczenia z wykorzystania dotacji?
 • Jak potraktować wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dotację?
 • W jakim terminie należy zwrócić do organizatora dotację niewykorzystaną w terminie określonym umową?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika — przesyłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania